325x250_3509755_elektryka325pxjpg

Mamy nową pracownie elektryczną

Gabinet nr 13 został zaadaptowany jako pracownia elektryczna.

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Załączniki:

nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy,

nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

nr 3 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust 1 i 2,

nr 4 – załącznik nr 4 stanowią dokumenty potwierdzające występowanie w obrocie prawnym (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z właściwego rejestru) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę,

nr 5 – wzór umowy.

Akcja „Kocham Cię Życie”

Plakat

Spotkanie_z_Pracodawcami_1

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

Dnia 30 września 2015 r. odbyło się w budynku Zespołu Szkół spotkanie z pracodawcami uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (klas 1f, 2f, 2g i 3f). Na spotkanie zaprosiła pracodawców, wychowawców i nauczycieli Pani Dyrektor Dorota Dziekan i Pani Katarzyna Pietrucik Kierownik Szkolenia Praktycznego.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ERASMUS+

LISTA ostatecznajpgLISTA rezerwowa

IntegracjaPierwszoklasistow_07

Impreza integracyjna dla klas pierwszych

Dnia 29 września odbyła się impreza integracyjna dla klas pierwszych. Celem imprezy była wspólna zabawa integrująca klasy ISPE i IF.

Rozmowa kwalifikacyjna – Erasmus+!!!

lista interv

salon-maturzystow2015-folder

Byliśmy na Salonie Maturzystów

21 września nasza klasa – 4HE uczestniczyła w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2015 na Politechnice Poznańskiej.

SprzatanieŚwiata2015_4

Akcja „Sprzątanie Świata”

18 września 2015 r. uczniowie klasy 3OT wraz z dwoma opiekunkami – Sylwią Pawlaczyk i Ewą Wawer – wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.

OswiataiOswietlenie_4

OŚWIATA I OŚWIETLENIE

Wielu z nas zna porzekadło, że szewc chodzi bez butów, ale czy ktokolwiek słyszał, że elektryk pracuje w ciemnościach? Byłoby to niedorzeczne, tak przynajmniej uznali zatrudnieni w naszej szkole nauczyciele przedmiotów zawodowych, przygotowujący techników elektryków do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zauważyli bowiem to, co dla laików jest niezauważalne – niedostateczne oświetlenie pracowni montażu maszyn i urządzeń.