wasat_Theatre_Masks_mod

Teatr po angielsku? Why not?:)

W zeszły piątek, 5 lutego wybraliśmy się do kina „Apollo” w Poznaniu na spektakl ” The Canterville Ghost”.

Automatyk_2

NOWY KIERUNEK W ZESPOLE SZKÓŁ!

NOWY KIERUNEK:
Automatyk sterowania ruchem kolejowym

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Program Erasmus+ w toku – nawet w ferie zimowe

Rozpoczęty w czerwcu 2015 roku projekt „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919” realizowany w ramach programu Erasmus+,
jest w trakcie realizacji.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer sprawy ZS.3.331-1/2016 r.
Nazwa zadania: Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do dnia 30.04.2016 r. do kotłowni Zespołu Szkół przy ul. Sikorskiego 15, Daszyńskiego 42, Warsztatowej 26 w Krzyżu Wlkp. w ilości około 18 m3.

prawo-gospodarcze-300x210

Warsztaty prawne

21 grudnia 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w naszej szkole, przy pomocy trenera – prawnika, jednodniowe warsztaty edukacyjne dla ponad 30 – osobowej grupy uczniów poświęcone problematyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Ogłoszenie przetargu na dostawę oleju opałowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SWIZ
Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wyjaśnienie do SWIZ

Załączniki:
Formularz ofertowy wykonawcy – nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – nr 2
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 – nr 3
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – nr 4
Wzór umowy – nr 5
Dokumenty potwierdzające występowanie w obrocie prawnym – nr 6

logozs

PODSUMOWANIE KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZY GABINET SZKOLNY” ZA GRUDZIEŃ 2015

1) – 19 pkt – gabinet 27 – klasa 4HE
2) – 18 pkt – gabinet 32 – klasa 2SP
3) – 17 pkt – gabinet 3 – klasa 3OT
4) – 16 pkt – gabinet 21 – klasa 2G
5) – 12 pkt – gabinet 4 – klasa 2E
6) – 9 pkt – gabinet 24 – klasa 1SPE
7) – 8 pkt – gabinet 14 – klasa 1F

Mikolajki2015_12

Zostaliśmy Krzyskimi Mikołajami

6 grudnia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wlkp. miała miejsce coroczna akcja „Zostań Krzyskim Mikołajem”. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Krzyża i okolic, o czym świadczyły tłumy ludzi zgromadzonych w ośrodku.

KONKURS „Najładniejszy Gabinet Szkolny”

Opiekun świetlicy szkolnej – pani Ewa Wawer – ogłasza konkurs na „Najładniejszy Gabinet Szkolny”. Konkurs ma charakter cykliczny i polega na tym, że raz w miesiącu (w ostatnim tygodniu miesiąca) gabinety będą sprawdzane i oceniane przez specjalnie powołaną komisję.

Andrzejki2015_48

Relacja z „Potwornych Andrzejek”

Uczniowie wraz z nauczycielami wspaniale bawili się w swoim gronie. Program imprezy opierał się na konkurencjach klasowych, dzięki którym jury w składzie: Szymon Bukowski, Ewelina Wiewiórka,p. Dorota Mazurowska mogło wyłonić zwycięzców.