KOMUNIKAT – ĆWICZENIA STRAŻAKÓW

komunikat ćwiczenia straży 2015

DzienAkademickiUAM2015_06

Dzień Akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dnia 21 kwietnia br. grupa młodzieży Zespołu Szkół uczestniczyła w spotkaniu związanym z realizacją projektu dla grup patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, dotyczącym historii i kultury dwudziestolecia międzywojennego. Miało ono miejsce w Instytucie Historii i Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

indeks

Żegnajcie czwarte klasy…

W piątek pożegnaliśmy najstarszych przedstawicieli naszej szkoły – klasy 4 DH i 4 TE. Przedstawiamy krótką fotorelację.

IMG_0724

Gimparty już za nami

Piątek 24 kwietnia nie był tylko kolejnym dniem w Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim. Nie był wyłącznie dniem pożegnania klas maturalnych, kończących tego dnia szkołę. Przede wszystkim w tym dniu odbyła się impreza w ramach „Roku Zawodowców”, w Zespole Szkół figurująca pod nazwą „Gimparty”.

Regulamin wycieczki

REGULAMIN WYCIECZKI
1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
2. Relacje uczeń – uczeń:
a) szanujemy potrzebę prywatności
b) pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”
c) dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany
d) nie stosujemy przemocy
e) uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat
3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
a) szanujemy się nawzajem
b) uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest:
a) zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki szkolnej przed rozpoczęciem wycieczki (co potwierdza własnoręcznym podpisem) oraz bezwzględnie się do niego stosować
b) zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać
c) wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot)
d) uczeń/uczestnik, jego rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z winy uczestnika w trakcie trwania wycieczki
e) zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Podczas zabaw dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
f) nie oddalać się od grupy bez zezwolenia osób dorosłych prowadzących (opiekunów wycieczki)
h) przestrzegać zasad poruszania się na drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i) informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.
j) zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia
k) dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
l) dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
m) kulturalnie odnosić się do opiekunów i innych osób
n) pomagać słabszym, mniej sprawnym.
o) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
5. Miejsce zakwaterowania:
a) w miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka
b) zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godziny 600, podczas której uczestnicy przebywają w swoich pokojach
c) dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim, jakim go zastaliśmy.
d) obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!
e) za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.
6. Miejsca publiczne:
a) przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.
b) obowiązuje punktualność
c) oddzielanie się od grupy jest zabronione.
d) w miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego
e) w czasie pieszych wycieczek iść wyznaczonym szlakiem, nie wolno schodzić ze szlaku
f) dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO (upomnienie, nagana, obniżenie stopnia z zachowania, pozbawienie praw ucznia, skreślenie z listy uczniów).
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt ” o” zawiadamia się jego rodziców / prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice / prawni opiekunowie.

*Regulamin ten obowiązuje również absolwentów Szkoły, uczestniczących w wycieczce.

18

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny

23 kwietnia troje naszych czwartoklasistów z technikum elektrycznego: Adrian Kittel, Marcin Korus i Krystian Kudlaszyk, wzięło udział w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Czarnkowie i Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie.

weightlifter-vector-icon_159351443

Szkolni siłacze

Dnia 14 kwietnia czterech uczniów naszej szkoły wzięło udział w II Powiatowych Zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc. W kategorii 50% masy ciała na największą ilość powtórzeń najlepiej wypadł Bartosz Tutko.

Casting do spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „SHOW”

PlakatPAT

krwiodawstwo_article

Akcja Krwiodawstwo

To już kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół podzielili się tym ważnym darem z innymi, którym jest krew.

DSC_0099

Wóz techniczny ENEA w naszej szkole

Dnia 10.03.2015 odbyło się spotkanie z pracownikami ENEA, na którym został zaprezentowany wóz techniczny i jego wyposażenie.