Piekarz

zsz-piekarz

Tytuł zawodowy: piekarz

Symbol zawodu: 751204

Kwalifikacja w formule 2012:

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich.

Kwalifikacja w formule 2017:

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

Charakterystyka zawodu:

Piekarz jest to pracownik, który wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Głównym zadaniem tego pracownika jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków – zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno – pomiarowe.

Wymagania:

dobra sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna niezbędna do oceny surowców i wyrobów gotowych, czyli ostrość wzroku rozróżnianie barw, czucie smakowe i dotykowe, dobre powonienie.

Miejsce pracy:

wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych.