Projekt z poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży