Projekt „POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO I WĄGROWIECKIEGO”

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych biorących udział w projekcie, poprzez współpracę z firmami ze Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizację praktyk dla uczniów u tych pracodawców, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie grupa 5 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. kształcących się w zawodzie ślusarz oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu Uczestnicy z Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkole. Uczniowie uzyskają wsparcie w zakresie wejścia na rynek pracy poprzez udział indywidualnym doradztwie, warsztatach interaktywnych i warsztatach z przedsiębiorczości
Praktyka zawodowa dla uczniów – w firmie Steico w Czarnkowie.
Zajęcia dodatkowe dla uczniów – kurs spawacza metodą MAG-135.
Wspomaganie nauczycieli. Utworzenie sieci współpracy na platformie e-learningowej, nabycie kompetencji przez nauczycieli.

Okres realizacji projektu: od 01-08-2016r. do 30-09-2018r.