Ślusarz

Tytuł zawodowy: ślusarz

Symbol zawodu: 722204

Kwalifikacja w zawodzie:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

Charakterystyka zawodu:

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

Wymagania:

zainteresowania i zdolności techniczne, zdolności manualne, staranność i dokładność, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji uwagi, odpowiedzialność, niezależność i samodzielność w działaniu.

Miejsce pracy:

przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze oraz własna działalność gospodarcza.