Cukiernik

Tytuł zawodowy: cukiernik

Symbol zawodu: 751201

Kwalifikacja w zawodzie:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 

Charakterystyka zawodu:

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

Wymagania:

dobra kondycja wzrokowo – fizyczna oraz sprawność zmysłu smaku i węchu oraz cierpliwość, dokładnością, zmysł artystyczny, kreatywność, umiejętnością współdziałania w zespole.

Miejsce pracy:

zakłady przetwórstwa spożywczego produkujące wyroby cukiernicze i ciastkarskie, cukiernie, restauracje, hotele oraz własna działalność gospodarcza.