Rekrutacja i Podanie

 

Technikum – 5 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej: 

  • technik mechanik
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik elektryk
  • technik spedytor

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Szkoła Branżowa  dla absolwentów szkoły podstawowej:

  • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

 


1.Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2020-2021
2.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do technikum
3.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej
4.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
5.Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Wszystkie dokumenty należy wysyłać na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl