Rekrutacja i Podanie

 

Technikum – 5 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej: 

  • technik mechanik
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik elektryk
  • technik spedytor

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Uwaga! Podanie wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać pocztą mailową na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl

nie ma konieczności drukowania ani skanowania. Zapraszamy 🙂

Szkoła Branżowa  dla absolwentów szkoły podstawowej:

  • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Pobierz podanie:   Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019         Druk zaświadczenia o praktykach:   Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Uwaga! Podanie wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać pocztą mailową na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl

nie ma konieczności drukowania ani skanowania. Zapraszamy 🙂

 


1.Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020-2021
2.Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2020-2021
3.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do technikum
4.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej
5.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
6.Podanie dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
7.Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Wszystkie dokumenty należy wysyłać na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl