Rekrutacja i Podanie

TECHNIKUM (5-letnie):

  • technik elektryk
  • technik spedytor
  • technik reklamy – nowość!!!

Przy wyborze kierunku kształcenia bardzo ważnym elementem jest analiza zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Obecnie poszukiwani są absolwenci technikum w zawodach spedytor, elektryk, technik reklamy.

Podanie: Podanie do szkoły

Jeśli podanie zostaje złożone on-line, prosimy określić w mailu, czy nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru.

Miejsce wykonania badań lekarskich na podstawie skierowania ze szkoły: 

badania bezpłatne: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu Ośrodek w Pile (Piła, al. Wojska Polskiego 49a, tel. 67 2125521)

Uwaga! Podanie wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać pocztą mailową na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia):

  • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Podanie: Podanie do szkoły   Druk zaświadczenia o praktykach:   Podanie do szkoły

Jeśli podanie zostaje złożone on-line, prosimy określić w mailu, czy nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru.

Kandydaci do BS I stopnia muszą odbyć dwukrotnie badanie lekarskie: 

  1. zaświadczenie lekarskie, wystawione w oparciu o skierowanie uzyskane ze szkoły, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły;
  2. zaświadczenie lekarskie, wydawane w oparciu o skierowanie pracodawcy, należy dostarczyć pracodawcy.

Uwaga!

Podanie wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać pocztą mailową na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl


1.Zasady rekrutacji
2.Załącznik 1 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do technikum
3.Załącznik 2 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do branżowej szkoły I stopnia
3.Załącznik 3 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do LO dla dorosłych
3.Załącznik 4 - Podanie do LO dla dorosłych
3.Załącznik 5 - Oświadczenie