Rekrutacja i Podanie

Technikum – 4 letnie dla absolwentów gimnazjów:

 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik spedytor

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019


Technikum – 5 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej: 

 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik spedytor

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Szkoła Branżowa  dla absolwentów gimnazjów oraz szkoły podstawowej:

 • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

 


1.Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2019-2020
2.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do technikum po gimnazjum
3.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia po gimnazjum
4.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do technikum po szkole podstawowej
5.Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia po szkole podstawowej