Rekrutacja i Podanie

Technikum – 4 letnie dla absolwentów gimnazjów:

 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik spedytor

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019


Technikum – 5 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej: 

 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik spedytor

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Szkoła Branżowa  dla absolwentów gimnazjów oraz szkoły podstawowej:

 • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

 


Zasady rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. ujęte są w Statucie Szkoły oraz w Regulaminie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Krzyżu.