Rekrutacja i Podanie

Technikum – 5 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej: 

  • technik mechanik
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik elektryk
  • technik spedytor

Przy wyborze kierunku kształcenia bardzo ważnym elementem jest analiza zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Obecnie poszukiwani są absolwenci technikum w zawodach spedytor, elektryk, mechanik.

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Jeśli podanie zostaje złożone on-line, prosimy określić w mailu, czy nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru.

Miejsce wykonania badań lekarskich na podstawie skierowania ze szkoły: 

  • badania bezpłatne: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu Ośrodek w Pile (Piła, al. Wojska Polskiego 49a, tel. 67 2125521),
  • badania płatne: np. w Wieleniu, w Drezdenku.

Uwaga! Podanie wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać pocztą mailową na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl

nie ma konieczności drukowania ani skanowania. Zapraszamy 🙂

Szkoła Branżowa  dla absolwentów szkoły podstawowej:

  • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Pobierz podanie:   Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019         Druk zaświadczenia o praktykach:   Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Jeśli podanie zostaje złożone on-line, prosimy określić w mailu, czy nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru.

Kandydaci do BS I stopnia muszą odbyć dwukrotnie badania lekarskie: 

  1. zaświadczenie lekarskie wystawione w oparciu o skierowanie uzyskane ze szkoły należy dostarczyć do sekretariatu szkoły,
  2.  zaświadczenie lekarskie wydawane w oparciu o skierowanie pracodawcy należy dostarczyć pracodawcy.

Uwaga! Podanie wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać pocztą mailową na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl

nie ma konieczności drukowania ani skanowania. Zapraszamy 🙂


1.Zasady rekrutacji 2022/2023
2.Załącznik 1 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do technikum
3.Załącznik 2 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do branżowej szkoły I stopnia

Wszystkie dokumenty należy wysyłać na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl