Rodo

Na podstawie art. 37.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Agnieszka Demichowicz, mail: iod@zs-krzyz.pl