Projekt „NOWE KWALIFIKACJE TWOJĄ SZANSĄ”

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie grupa 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu Uczestnicy z Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

    1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w kursie zawodowym 1kV.
    1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach metodą projektu co pozwoli na wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów, spowoduje wzrost wiary we własne siły i rozwinie podstawowe umiejętności społeczne.
    1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez uczestnictwo uczniów w stażach w  firmie Steico w Czarnkowie.
    1. Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla młodzieży, co pozwoli im na wybranie dalszego kształcenia oraz opracowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej.
    1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez utworzenie sieci współpracy

 

Okres realizacji projektu: od 01-06-2016r. do 31-08-2018r.