Mechanik Pojazdów Samochodowych

Tytuł zawodowy: mechanik pojazdów samochodowych

Symbol zawodu: 723103

Kwalifikacja w zawodzie:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Charakterystyka zawodu:

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów samochodowych oraz pojazdów mechanicznych. Kontroluje również stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych.

Wymagania:

cierpliwość, dokładność, spostrzegawczość oraz dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa, duża sprawność fizyczna i manualna oraz dobry wzrok, słuch  i węch.

Przeciwwskazania:

alergia na substancje chemiczne, tj. oleje, smary, paliwa itp. i wady wzroku, które nie można skorygować okularami oraz zaburzenia koordynacji ruchowej.

Miejsce pracy:

w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji samochodów, jak i jego podzespołów, własny warsztat.