Technik Elektryk

Tytuł zawodowy: Technik elektryk

Symbol zawodu: 311303

Nauka zawodu odbywa się w systemie czteroletnim.

Kwalifikacje w formule 2012:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Kwalifikacje w formule 2017:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Charakterystyka zawodu:

Technik elektryk posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych,
wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, wykonywania prac montażowych
w układach automatyki, zabezpieczeń sygnalizacji i pomiarów, wykonywania napraw maszyn i urządzeń
elektrycznych, przeprowadzania przeglądów i konserwacji maszyn elektrycznych oraz instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz coraz powszechniejszej w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych energoelektroniki.

Wymagania:

Umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy w zespole,
a także zdyscyplinowanie, spostrzegawczość, dokładność, odporność na warunki środowiska pracy.

Kierunki studiów:

Nasi absolwenci studiują m. in. na Politechnice Poznańskiej na wydziale elektrycznym na kierunku elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.

Miejsce pracy:

Przedsiębiorstw z branży elektrycznej i wielu innych branż np. Odlewnia Żeliwa DRAWSKI S.A. Drawski Młyn, PHU „DANEX” Sp. z o.o. Sp.K. Rosko,  P. K. I. „WILK” s.c. Krzyż Wlkp., ENEA S.A., Victaulic Polska Sp. z o.o. Drezdenko oraz wielu mniejszych firmach.