Technik Elektryk

Tytuł zawodowy: Technik elektryk

Symbol zawodu: 311303

Nauka zawodu odbywa się w systemie pięcioletnim.

Kwalifikacje w formule 2019

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Charakterystyka zawodu:

Technik elektryk posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, wykonywania prac montażowych w układach automatyki, zabezpieczeń sygnalizacji i pomiarów, wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzania przeglądów i konserwacji maszyn elektrycznych oraz instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz coraz powszechniejszej w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych energoelektroniki.

Wymagania:

Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy w zespole, a także zdyscyplinowanie, spostrzegawczość, dokładność, odporność na warunki środowiska pracy.

Miejsce pracy:

Przedsiębiorstwa z branży elektrycznej i wielu innych branż np. Odlewnia Żeliwa DRAWSKI S.A. Drawski Młyn, PHU „DANEX” Sp. z o.o. Sp.K. Rosko,  P. K. I. „WILK” s.c. Krzyż Wlkp., ENEA S.A., Victaulic Polska Sp. z o.o. Drezdenko.

Kierunki studiów:

Politechnika – wydział elektryczny, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, elektromobilność.