Technik Spedytor

Tytuł zawodowy: Technik spedytor

Symbol zawodu: 333108

Nauka zawodu odbywa się w systemie pięcioletnim.

Technik spedytor

Kwalifikacje w formule 2019

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Charakterystyka zawodu:

Transport i spedycja to rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą.

Wymagania:

Wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, spostrzegawczość, dokładność, zdyscyplinowanie, sumienność, opanowanie, systematyczność, zdolności organizacyjne i kierownicze.

Miejsce pracy:

Przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjne np. LARMAX-TRANS sp. z o.o. Krzyż Wlkp., W.Z.U.H. „Bart.-Trans” Bartosz Nowicki Drawski Młyn, P.P.H.U. JT Majewscy Folsztyn i wiele innych oraz działy transportowo- spedycyjne dużych firm np. THULE Sp. z o.o. Huta Szklana, Brenderup Sp. z o.o., Wieleń, DIMPLEX LOGISTIK Sp. z o.o. oraz terminale np. OST SPED INTERMODAL sp. z o.o. sp. komandytowa w Szamotułach.

Kierunki studiów:

Transport i spedycja, logistyka, zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej, zarządzanie logistyką, logistyka i spedycja międzynarodowa, zarządzanie flota i spedycją drogową.