Technik Ekonomista

Tytuł zawodowy: Technik ekonomista

Symbol zawodu: 331403

Nauka zawodu odbywa się w systemie pięcioletnim.

Kwalifikacje w formule 2019

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Charakterystyka zawodu:

Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości zawodowe. Przygotowuje do planowania  i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wymagania:

Komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków, kreatywność.

Miejsce pracy:

Szerokie możliwości zatrudnienia w bankach, administracji oraz kadrach, księgowości, sekretariatach firm z wielu branż, administracji rządowej i samorządowej,  np. THULE Sp. z o.o.; Urząd Miasta Krzyż Wlkp., PKO BP S.A., Matkowski Meble Sp. z o.o.

Kierunki studiów:

Ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, zarządzanie, marketing, doradztwo podatkowe, psychologia w biznesie, business management.