Technik Ekonomista

Tytuł zawodowy: technik ekonomista

Symbol zawodu: 331403

Nauka zawodu odbywa się w systemie czteroletnim.

Kwalifikacje w formule 2019

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Charakterystyka zawodu:

Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości zawodowe. Przygotowuje do planowania  i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wymagania:

Komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków, kreatywność.

Miejsce pracy:

Szerokie możliwości zatrudnienia w bankach, administracji oraz kadrach, księgowości, sekretariatach firm z wielu branż, administracja rządowa i samorządowa,  np. Urząd Miasta w Krzyżu Wlkp., PKO BP S.A., Matkowski Meble Sp. z o.o., oraz biurach rachunkowych i wielu mniejszych firmach.

Kierunki studiów:

Ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, zarządzanie, marketing, doradztwo podatkowe, psychologia w biznesie, business management.