Technik Handlowiec

Tytuł zawodowy: Technik handlowiec

Symbol zawodu: 522305

Nauka zawodu odbywa się w systemie pięcioletnim.

Kwalifikacje w formule 2019

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Charakterystyka zawodu:

Technik handlowiec przygotowuje się do organizowania prac w zakresie sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania firmą handlową.

Wymagania:

Komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków, kreatywność.

Miejsce pracy:

Działy handlowe przedsiębiorstw wielu branż np. P.I.K. „WILK” s.c Krzyż Wlkp., Matkowski Meble Sp. z o.o. , duże sieci handlowe np. Biedronka, Delikatesy oraz wiele mniejszych firm handlowych.

Kierunki studiów:

Handel zagraniczny, marketing, transport i spedycja, handel i zarządzanie sprzedażą, social media marketing