AKZ – wyniki rekrutacji.

lista osób zakwalifikowanych
lista osób niezakwalifikowanych
lista osób rezerwowych
harmonogram udzielania wsparcia
harmonogram udzielania wsparcia 02.10.2020