Technikum

Nauka w techniku, trwa dla absolwentów szkoły podstawowej (5 lat).Kształcenie ogólne i zawodowe odbywa się w szkole. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach i trwa miesiąc.

Po ukończeniu Szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz maturę. Pozwoli to na otworzenie własnej działalności gospodarczej, podjęcie pracy zawodowej lub dodatkowo podjęciu studiów wyższych.

Dla uczniów technikum istnieje wiele możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych:

  • klasy patronackie
  • zawodowe staże zagraniczne (ERASMUS+)
  •  dodatkowe kursy kwalifikacyjne
  •  i inne

Szkoła dla młodzieży (po szkole podstawowej 5 – letnie):

Nabór na nowy rok szkolny:

  • TECHNIK ELEKTRYK
  • TECHNIK SPEDYTOR
  • TECHNIK EKONOMISTA
  • TECHNIK HANDLOWIEC
  • TECHNIK MECHANIK

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH POSZUKIWANYCH NA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH RYNKACH PRACY!!!

TECHNIK ELEKTRYK   –  Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu montażu, uruchamiania i konserwacji,  eksploatacji instalacji, maszyn oraz urządzeń elektrycznych.

TECHNIK SPEDYTOR – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów.

TECHNIK MECHANIK  – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji.

TECHNIK EKONOMISTA- Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności w organizacji oraz rachunkowości.

TECHNIK HANDLOWIEC  – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu prowadzenia sprzedaży oraz działalności handlowej.


Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Kierunek Nauczyciele
Technik elektryk Grzegorz Niezborała

Piotr Marcinkowski

Marcin Dymek

Technik mechanik Grzegorz Niezborała
Technik spedytor Anna Jagiełło

Katarzyna Pietrucik

Anna Lemieszka

Technik handlowiec Katarzyna Pietrucik

Anna Lemieszka

Technik ekonomista Katarzyna Pietrucik

Anna Lemieszka