Technikum

Nauka w techniku, trwa dla absolwentów szkoły podstawowej (5 lat).Kształcenie ogólne i zawodowe odbywa się w szkole. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach i trwa miesiąc.

Po ukończeniu Szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz maturę. Pozwoli to na otworzenie własnej działalności gospodarczej, podjęcie pracy zawodowej lub dodatkowo podjęciu studiów wyższych.

Dla uczniów technikum istnieje wiele możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych:

  • klasy patronackie
  • zawodowe staże zagraniczne (ERASMUS+)
  •  dodatkowe kursy kwalifikacyjne
  •  i inne

Szkoła dla młodzieży (po szkole podstawowej 5 – letnie):

Nabór na rok szkolny 2020/2021 :

  • TECHNIK ELEKTRYK
  • TECHNIK SPEDYTOR
  • TECHNIK EKONOMISTA
  • TECHNIK HANDLOWIEC
  • TECHNIK MECHANIK

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH POSZUKIWANYCH NA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH RYNKACH PRACY!!!

TECHNIK ELEKTRYK   –  Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu montażu, uruchamiania i konserwacji,  eksploatacji instalacji, maszyn oraz urządzeń elektrycznych.

TECHNIK SPEDYTOR – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów.

TECHNIK MECHANIK  – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji.

TECHNIK EKONOMISTA- Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności w organizacji oraz rachunkowości.

TECHNIK HANDLOWIEC  – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu prowadzenia sprzedaży oraz działalności handlowej.