Technikum

Nauka w technikum trwa 5 lat. Kształcenie ogólne i zawodowe odbywa się w szkole. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach i trwa 2 miesiące. Po ukończeniu Szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacj w zawodzie oraz egzamin maturalny. Pozwoli to na otworzenie własnej działalności gospodarczej, podjęcie pracy zawodowej lub dodatkowo podjęcie studiów wyższych. Dla uczniów technikum istnieje wiele możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych:

  • klasy patronackie
  • zawodowe staże zagraniczne (ERASMUS+)
  • dodatkowe kursy kwalifikacyjne
  • inne

Nabór na nowy rok szkolny do TECHNIKUM:

  • TECHNIK ELEKTRYK
  • TECHNIK MECHANIK
  • TECHNIK SPEDYTOR
  • TECHNIK EKONOMISTA
  • TECHNIK HANDLOWIEC 
  • TECHNIK REKLAMYnowość!!!

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH POSZUKIWANYCH NA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH RYNKACH PRACY!!!

TECHNIK ELEKTRYK   –  Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu montażu, uruchamiania i konserwacji,  eksploatacji instalacji, maszyn oraz urządzeń elektrycznych.

TECHNIK SPEDYTOR – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów.

TECHNIK MECHANIK  – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji.

TECHNIK EKONOMISTA- Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności w organizacji oraz rachunkowości.

TECHNIK HANDLOWIEC  – Zyskasz umiejętności i wszechstronną wiedzę z zakresu prowadzenia sprzedaży oraz działalności handlowej.

KierunekNauczyciele
Technik elektrykGrzegorz Niezborała

 

Piotr Marcinkowski

Marcin Dymek

Technik mechanikGrzegorz Niezborała
Technik spedytorAnna Jagiełło

 

Katarzyna Pietrucik

Anna Lemieszka

Technik handlowiecKatarzyna Pietrucik

 

Anna Lemieszka

Technik ekonomistaKatarzyna Pietrucik

 

Anna Lemieszka