Dokumentacja

 

Uczniowie Nauczyciele 
Oświadczenie Dane osoboweOświadczenie Dane osobowe
Regulamin projektuRegulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcieDeklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Umowa uczestnictwaUmowa uczestnictwa
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 

UczniowiesłabowidzącyNauczycielesłabowidzący
Oświadczenie Dane osoboweOświadczenie Dane osobowe
Regulamin projektuRegulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcieDeklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Umowa uczestnictwaUmowa uczestnictwa
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
Harmonogram udzielenia wsparcia 
01.04.2021
04.05.2021
22.07.2021
18.10.2021