Dokumentacja

 

Uczniowie Nauczyciele 
Oświadczenie Dane osoboweOświadczenie Dane osobowe
Regulamin projektuRegulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcieDeklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Umowa uczestnictwaUmowa uczestnictwa
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 

UczniowiesłabowidzącyNauczycielesłabowidzący
Oświadczenie Dane osoboweOświadczenie Dane osobowe
Regulamin projektuRegulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcieDeklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Umowa uczestnictwaUmowa uczestnictwa
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego