Szkoła Branżowa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  – to dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Nauka w niej trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w  Czarnkowie, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy (którego Szkoła pomaga znaleźć).

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego w zawodzie absolwent otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikacje i uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe. Pozwoli to na otworzenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy zawodowej.

Absolwent takiej szkoły w przyszłości będzie mógł kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia – w ten sposób uzyska tytuł technika.

OFERTY FIRM

Firma THULE Polska oferuje absolwentom szkoły podstawowej, którzy chcą kształcić się w zawodach elektryk oraz ślusarz. Firma oferuje znakomite warunki nauki zawodu. Program nauczania w elastyczny sposób będzie łączył zajęcia w szkole z praktycznym zdobywaniem umiejętności w zakładzie pracy. Przyszli uczniowie szkoły branżowej, oprócz starannej opieki kadry fachowców, mogą spodziewać się licznych dodatkowych korzyści. Oto najważniejsze z nich:

wdrożony zostanie system pieniężnych bonusów, dojazd do firmy, wiele innych kursów. Kwartalnie będzie można uzyskać nawet 500 zł.

Z Firmą THULE współpracujemy już od lat, jest to czołowy Patron klasy patronackiej 2016 2020 i dzięki tej współpracy  gwarantujemy Wam Drodzy uczniowie sukces!