Technik Mechanik

Tytuł zawodowy: Technik mechanik

Symbol zawodu: 311504

Nauka zawodu odbywa się w systemie czteroletnim.

Kwalifikacje w formule 2012:

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Kwalifikacje w formule 2017:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Charakterystyka zawodu:

Technik mechanik przygotowany jest do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania
prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Wymagania:

Umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy w zespole, a także zdyscyplinowanie, spostrzegawczość, dokładność.

Kierunki studiów:

Mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i robotyka i wiele innych.

Miejsce pracy:

Przedsiębiorstwa różnych branż na stanowiskach produkcyjnych oraz nadzoru technicznego np. Odlewnia Żeliwa DRAWSKI S.A. Drawski Młyn, PHU „DANEX” Sp. z o.o. Sp.K. Rosko,  P. K. I. „WILK” s.c. Krzyż Wlkp., Victaulic Polska Sp. z o.o. Drezdenko,  THULE Sp. z o.o. Huta Szklana, Brenderup Sp. z o.o. Wieleń itd.