Kucharz

zsz-kucharz

Tytuł zawodowy: kucharz

Symbol zawodu: 512001

Kwalifikacja w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Charakterystyka zawodu:

Kucharz jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. W zakres jego prac wchodzi planowanie, opracowywanie receptur i przygotowywanie potraw, deserów, ciast. Właściwie dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje i dokonuje ich jakościowej oceny.

Wymagania:

dobry stanu zdrowia, życzliwość, uczciwość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywności, dokładność, komunikatywność, spostrzegawczość, podzielność uwagi.

Miejsce pracy:

restauracje, hotele, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków, działalność cateringowa i obsługa prywatnych imprez.