Skład Samorządu Uczniowskiego

 • ZARZĄD

Przewodnicząca SU: Zuzanna Dolna

Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Bibrowicz

Skarbnik: Martyna Hermuła

Sekretarz: Dawid Bartkowiak

Protokolant: Paulina Marut, Karina Frąckowiak

 • Sztandar

I SKŁAD

 • Aleksandra Lala
 • Dawid Bartkowiak
 • Karolina Marek

II SKŁAD

 • Mikołaj Hliwa
 • Wiktoria Bibrowicz
 • Paulina Falana /Jakub Ziglewski

III SKŁAD

 • Zuzanna Belczyk
 • Jakub Szustakowski
 • Martyna Hemuła

 

 • Gazetka

Paulina Falana, Jakub Szustakowski, Ewa Gronowicz, Kamila Nadowicz

 • Obsługa techniczna

Michał Linka, Tobiasz Biliński

 • Radiowęzeł

Jakub Szustakowski, Tobiasz Biliński, Mikołaj Hliwa, Jakub Ziglewski, Michał Linka

 • Delegacja

Patrycja Ciszak, Tobiasz Biliński

 • Zdjęcia

Jakub Szustakowski, Michał Linka

 • Kronika

Paulina Falana, Ewa Gronowicz

Pozostali:

 • Justyna Pietrzak
 • Nadia Smolarek
 • Norbert Tomala
 • Patrycja Ciszak
 • Weronika Baltaziuk

Regulamin samorządu uczniowskiego:

Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019