Wędliniarz

zsz-wędliniarz

Tytuł zawodowy: wędliniarz

Symbol zawodu: 751107

Kwalifikacja w zawodzie:

TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Charakterystyka zawodu:

Wędliniarz dokonuje rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawa mięsa, zajmuje się magazynowaniem i przygotowaniem mięsa do dystrybucji, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa. Wykonuje również prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz ich magazynowanie i przygotowaniem do dystrybucji.

Wymagania:

dbałość o czystość w trakcie wykonywania pracy, spostrzegawczość, dobra sprawność fizyczna oraz sensomotoryczna do oceny surowców i gotowych produktów, czyli ostrość wzroku, rozróżnianie barw, czucie smakowe i dotykowe, dobre powonienie.

Miejsce pracy:

ubojnie, zakłady mięsne, zakłady gastronomiczne i sklepy. własna działalność gospodarcza.