Klasa patronacka PKP Energetyka S.A. wyjeżdża do Wrocławia!

Klasa patronacka PKP Energetyka S.A. wyjeżdża w ramach patronatu do Wrocławia!

Termin: 22.03.2022r.Wyjazd o godz. 7.00

W harmonogramie Rejonowa Dyspozytura Energetyki we Wrocławiu – kształcenie zawodowe.

W ramach czasu wolnego wizyta we Wrocławskim ZOO

Taka nauka tylko w Zespole Szkół w Krzyżu!

Serdeczne podziękowania dla naszego Patrona!