Wszystkie informacje dla LO sem 4

Słuchacze LO semestr 4!

Warunkiem zaliczenia semestru 4 będzie:

  1. Odesłanie w wyznaczonym terminie zestawu zadań przygotowanych przez nauczyciela ( z każdego przedmiotu)  – będzie to potwierdzeniem obecności podczas zajęć.
  2. Odesłanie prac kontrolnych w wyznaczonym terminie do 29-05-2020
  3. Napisanie egzaminów w formie testów.

Wszystkie adresy mailowe nauczycieli są udostępnione. Proszę pamiętać, że warunkiem przystąpienia do testu/ egzaminu jest frekwencja na poziomie minimum 50% i zaliczenie prac kontrolnych.

Tabelka będzie aktualizowana.

 

NauczycielPrzedmiotPrace KontrolneZagadnienia
na Egzamin
Zestaw ZadańAdres nauczyciela
Ryszard Szydełkoj. polskiryszardszydelko@zs-krzyz.pl
Izabela Hellakgeografiaizabelahellak@zs-krzyz.pl
Anna Lesiakmatematykaannalesiak@zs-krzyz.pl
Marzena Teterushistoria i społeczeństwo

Zagadnienia na 25 Maja.

marzenateterus@zs-krzyz.pl
Maria Skrzypiecj. niemieckimariaskrzypiec@zs-krzyz.pl