Terminy wydawania skierowań na badania lekarskie.

Terminy wydawania skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
do Technikum i BS I stopnia

W dniach 6, 7, i 8 lipca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w gabinecie nr 1 (I wejście na parterze) nastąpi wydawanie skierowań na badania lekarskie dla wszystkich kandydatów w pierwszym wyborze.

Możliwe miejsca wykonania badań na podstawie skierowania wydanego przez szkołę:

  • badania bezpłatne: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu- Ośrodek w Pile (Piła, al. Wojska Polskiego 49a, tel. 67 2125521)
  • badania odpłatne: np. w Gabinecie Medycyny Pracy w Drezdenku (ul. Szkolna 25, tel. 95 7620538)

Kandydat do Branżowej Szkoły I Stopnia jest kierowany na badania lekarskie dwukrotnie:

  1. a) przez szkołę do której kandyduje – skierowanie na badania wystawione przez szkołę; uzyskane zaświadczenie kandydat przekazuje do sekretariatu szkoły;
  2. b) przez pracodawcę, u którego ma odbywać praktyczną naukę zawodu – skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę; uzyskane zaświadczenie kandydat przekazuje pracodawcy.