Doposażenie pracowni!

Pracownie zawodowe, w których nasza młodzież kształci się w zawodzie elektryk zostały ponownie doposażone w cenny sprzęt informatyczny. Tym razem darczyńcą jest Fundacja „Dobra energia – Fundacja PKP Energetyka”. Nasz Nowy Patron  rozpoczął inwestycję, która znacząco wpłynie na rozwój kompetencji uczniów, kształcących się w zawodzie technik elektryk. Dziś nieodzownym elementem kształcenia jest właśnie technologia informatyczna, nawet w zawodzie elektryk i na to stawiamy!