Stomatolog dla uczniów!

Na podstawie porozumienia nr: WE.4323.18.1.2019/RJ zawartego w Czarnkowie dnia 30.09.2019 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a podmiotem leczniczym Krzysztof Adamczak „K.A. DENT” w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim usługi w ww. zakresie realizować będzie:

Poradnia Stomatologiczna w Drawsku, ul. Nadnotecka 22

Harmonogram świadczenia usług:

środa 9.00-16.00

czwartek 9.00-16.00

piątek 9.00-16.00