Patronat Victaulica Start!

21 listopada uczniowie klas pierwszych kształcący się w zawodzie technik mechanik oraz elektryk objęci patronatem Victaulica po raz pierwszy pojechali do siedziby ich firmy patronackiej.  Wizyta studyjna była bardzo ciekawa. Uczestnicy zostali przywitani przez dyrektora operacyjnego firmy, pana Dariusza Pilichowskiego oraz panią Małgorzatę Pietrzkiewicz, którzy podczas spotkania przedstawili uczniom zarys działalności firmy. Następnie pierwszoklasiści zwiedzili m.in. modelarnię, laboratoria, odlewnię.  Ze specyfiką pracy poszczególnych działów zapoznawali uczniów wykwalifikowani pracownicy. Ich fachowość i zaangażowanie wywarły na uczestnikach duże wrażenie, podobnie jak wyposażenie i rozmach produkcji oraz perspektywy rozwoju firmy Victaulic. Uczniowie wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni i z niecierpliwością oczekują kolejnych form realizacji umowy patronackiej.