Kolejna klasa patronacka w krzyskim technikum!

2 grudnia 2019 roku w siedzibie firmy THULE w Hucie Szklanej odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy najważniejszymi firmami w naszym regionie Odlewnią Żeliwa „DRAWSKI” S.A z Drawskiego Młyna, firmą DANEX z Roska oraz Zakładem THULE w Hucie Szklanej a Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. W ramach tejże umowy powyższe firmy zgodziły się objąć swoim patronatem uczniów kształcących się w zawodach technik spedytor i technik elektryk, czyli klasę 2 SPE oraz elektryków z klas pierwszych uczących się w technikum po szkole podstawowej i po gimnazjum.

Sygnatariuszami umów ze strony firm patronackich byli: Ryszard Kielczyk – Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa „DRAWSKI” S.A., Stanisław Tomkowiak – Prezes Zarządu firmy DANEX oraz Jeroen Bronnenberg – Dyrektor firmy THULE. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele organu prowadzącego: Feliks Łaszcz, Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie –Ryszard Jabłonowski. Szkołę reprezentowała wicedyrektor Sylwia Brączkowska,  dzięki której zaangażowaniu i ciężkiej pracy doszło do sfinalizowania umów.

Podpisanie umowy patronackiej zostało poprzedzone zwiedzaniem firmy Thule. W pierwszym punkcie, w którym rozpoczyna się cały proces produkcji, na zwiedzających czekał Dyrektor Zakładu – Jeroen Bronnenberg, aby opowiedzieć o kolejnych etapach powstawania produktów. Na wydziale W10 Dyrektor z ogromną pasją mówił o obróbce metali oraz pracy robotów nowoczesnej technologii. Kolejno goście mogli zapoznać się z obszarem montażu, który jest sercem zakładu, gdzie produkty Thule są składane i powstają z nich gotowe do sprzedaży wyroby. Ostatnie etapy to pakowalnia i Centrum Dystrybucyjne, robiące ogromne wrażenie względem powierzchni i nowoczesnej infrastruktury, do którego na 10 metrowe regały trafiają już zapakowane produkty. Na tym zakończyła się część zwiedzania zakładu i rozpoczęła się część oficjalnego podpisania umów patronackich.

W umowach patronackich firmy zobowiązały się m. in. do trwałego podwyższania kompetencji i umiejętności naszych uczniów poprzez organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów na terenie obiektów należących do ich firm, umożliwienia darmowych dojazdów do pracodawcy, udzielenia stypendiów dla najlepszych uczniów, zorganizowania wakacyjnych staży umożliwiających uczniom zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego, stworzenia możliwości uzyskania przez nich dodatkowych kwalifikacji podczas nauki w technikum (udział w szkoleniach, kursach), ewentualnego zatrudnienia najlepszych uczniów w swoich firmach, ewentualnego współfinansowania dalszej edukacji uczniów.

Jednym z bardzo ważnych atutów umowy patronackiej, w który zaangażował się również inny, równie ważny patron szkoły, mianowicie firma Victaulic Polska, jest pomoc w zorganizowaniu i wyposażeniu pracowni przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół. Każda z ww firm patronackich zobowiązała się do wyposażenia jednej pracowni zawodowej w naszej szkole, dzięki czemu oferta edukacyjna Zespołu Szkół stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna a nasi uczniowie będą mogli przyswajać wiedzę coraz efektywniej, bo w oparciu nie tylko o obecne standardy egzaminacyjne, ale również o współczesne standardy pracy obowiązujące w naszych firmach patronackich, co będzie dla nich swoistym pomostem pomiędzy etapem edukacji a karierą zawodową.

Serdecznie dziękujemy prezesom firm: DANEX, Odlewni DRAWSKI S.A. i THULE za wyrażenie woli objęcia patronatem naszych uczniów i żywimy nadzieję, że nasza współpraca będzie korzystna dla obydwu stron.

Andrzej Mikołajczak