Sukces zaczyna się od pasji

PGE ENERGETYKA KOLEJOWA TORUJE DROGĘ DO LEPSZEGO WYKSZTAŁCENIA!

W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919 w Krzyżu Wlkp. już dzisiaj dba się o wykwalifikowane kadry przyszłości. Klasy patronackie kształcą zgodnie z technicznymi realiami i rzeczywistymi potrzebami rynku pracy, a realizowany przez szkołę program patronacki jest doskonałą receptą na przygotowanie kadry fachowców na potrzeby PGE Energetyka Kolejowa.

Klasy patronackie to połączenie szkolnej wiedzy i praktycznych doświadczeń zawodowych. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919 w Krzyżu Wlkp. przygotowuje młodych ludzi do wykonywania konkretnego zawodu. Technik elektryk to dynamicznie rozwijająca się branża przyszłości dająca  gwarancję ciekawej i motywującej pracy. Współpraca między Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wlkp. a PGE Energetyka Kolejowa jest bardzo satysfakcjonująca i układa się na zasadach partnerskich.

6 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy patronackiej. Społeczność szkolna miała  przyjemność gościć u nas kierownictwo PGE Energetyka Kolejowa reprezentowane przez pana Rafał Grzewkę, kierownika Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Krzyżu; pana Artura Boberskiego, kierownika Rejonu Serwisowego w Krzyżu; pana Marka Szumlewicza – Dyrektora Zakładu Zachodniego oraz panią Izabelę Stefaniak Sygitowicz – HR Business Partner.

Celem spotkania było omówienie zmian w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapoznanie podopiecznych z tegorocznymi interdyscyplinarnymi planami, dotyczącymi podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

Wielokrotnie podkreślano wagę i znaczenie podobnych inicjatyw, zwracając uwagę na fakt, że gdyby nie pomysłowość, a co najważniejsze – pasja, przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do realizacji.

Inicjatorka przedsięwzięciapani Sylwia Brączkowska zaznaczyła, że  „Ten patronat jest dla nas szczególnie istotny, ze względu na historyczny rys rynku pracy w Krzyżu Wlkp. – mieszkańcy miasta są od wielu lat związani z PKP”.

Szkoła otrzymała od swego partnera trzydzieści laptopów, które wzbogacą zaplecze techniczne tak potrzebne do kształcenia zawodowego. Serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów technikum elektrycznego za daną nam szansę rozwoju i mamy nadzieje, że współpraca będzie się układała tak znakomicie, jak miało to miejsce dotychczas.