Nasze klasy patronackie widoczne są z daleka

Już jakiś czas temu jeden z naszych Patronów, firma THULE GROUP, ufundował bluzy dla swoich uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik elektryk oraz technik spedytor. Dzięki tego typu przedsięwzięciom uczniowie identyfikują się ze swoim Patronem, który wspiera ich kształcenie zawodowe.