Komunikat dla absolwentów!

KOMUNIKAT

dla absolwentów zamierzających zdawać egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji  styczeń-luty 2019 r.

 

Przypominamy, iż zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku  deklaracje na egzamin    w sesji styczeń – luty 2019 r. należy składać do 9 września 2018 r.