Dla klas branżowych :)

Od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r.  uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. 

W rozporządzeniu mowa jest tylko o uczniach klasy III (uczniowie klas I i II nadal pozostają w domach)