Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych!

W szkołach prowadzących kształcenie w zawodach, czy to szkoła branżowa czy technikum, miarą jakości  jest zdawalność egzaminów zawodowych. Znamy już wyniki z sesji czerwiec-lipiec 2019 roku egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i możemy się pochwalić wysoką zdawalnością. W zawodzie  technik handlowiec  100% zdawalności,  technik mechanik również 100%, prawie stuprocentową zdawalność osiągnęliśmy w zawodzie technik elektryk i również bardzo wysoką w zawodzie technik spedytor. Warto dodać, że w zawodach technik mechanik, technik elektryk i technik handlowiec mamy w tym roku wzrost zdawalności. Warto wiedzieć, że aby zdać tego typu egzamin należy mieć 75% punktów, co w porównaniu z egzaminem maturalnym, gdzie próg zaliczeniowy wynosi jedynie 30%, jest dużym utrudnieniem.

Powyższe wynik świadczą o dobrym przygotowaniu naszych uczniów, czyli innymi słowy świadczy to o tym, że w naszej szkole uczniowie naprawdę ciężko pracują na bardzo dobre wyniki, ale również świadczy to o profesjonalnym przygotowaniu ich przez bardzo dobrze przygotowaną do tego kadrę nauczycielską. Dzięki sprzyjającym warunkom do nauki panującym w szkole, czyli m.in. dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych, nasi uczniowie mogą realnie i praktycznie przygotować się do zdawania egzaminów zgodnie ze  standardami określonymi przez ośrodki egzaminacyjne.

Podsumowując, bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych świadczą o tym, że warto wybrać Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. gdyż ta szkoła sumiennie przygotuje cię do wybranego przez ciebie zawodu i da ci lepszą gwarancję znalezienia dobrej pracy w przyszłości!