VII Edycja Akcji Prozdrowotnej „KOCHAM CIĘ, ŻYCIE”

W dniach 20-21 października 2019r. na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. zrealizowana została siódma edycja akcji prozdrowotnej „Kocham Cię, Życie’. Organizatorami byli: Zespół Szkół oraz Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”. Rolę gospodarzy akcji pełniły: Aneta Sudnik-Masłowska – pedagog szkolny oraz Krystyna Kulska – prezes Stowarzyszenia.

W niedzielę mieszkańcy miasta i gminy Krzyż Wlkp. oraz gmin ościennych mieli możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza propozycji. Zorganizowano szereg stoisk i atrakcji:
– badanie krwi na PSA w ramach profilaktyki nowotworów prostaty – dla mężczyzn od 50r.ż. – OPEN Poznań,
– badanie na krew utajoną w kale – dla kobiet i mężczyzn od 68r.ż. – OPEN Poznań; odbiór kałówek – p. Katarzyna Twarowska ze Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”,
– badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69lat – OPEN Poznań,
– instruktaż samobadania piersi – p. Beata Radło ze Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”,
– pokaz masażu limfatycznego – p. Emilia Pertek – fizjoterapeutka z Trzcianki,
– pomiar poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia – p. Krystyna Rossochacka oraz p. Krystyna Kasperczak z Krzyża Wlkp.,
– porady dietetyka (pomiary: masy mięśniowej, ilości wody w organizmie, tkanki tłuszczowej, BMI) – p. Magda Wojciechowska z Krzyża Wlkp.,
– porady podologa – p. Joanna Witasik „JOVIT” z Gorzowa Wlkp.,
– porady wizażystki – p. Karolina Kulska „MAMI ATELIER” z Drezdenka,
– porady fryzjera – p. Paulina Grygorcewicz z Krzyża Wlkp.,
– porady psychoonkologa – p. Dorota Piechowiak – Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA z Piły,
– badanie słuchu – p. Monika Gorzkowska i p. Szymon Wątrobski – „KIND” Sp. z o.o.,
– porady pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Pile – p. Teresa Domżalska i p. Piotr Strojek,
– porady pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile – p. Marlena Dusza,
– porady pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie (badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu) – p. Grażyna Libront,
– sprzedaż miodu – p. Wojciech Suchowera ze Starego Kurowa,
– sprzedaż domowych wypieków – Wspólnota Modlitewna „Margaretki”,
– sprzedaż wyrobów gastronomicznych – p. Anna Graś „Poezja smaku”,
– sprzedaż „rękodzieła jadalnego” – p. Danuta Brzezińska z Drezdenka,
– ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Kolory życia”,
– konkurs dla dorosłych „Rodzaje badań profilaktycznych”,
– kawiarenka z bezpłatną kawą i herbatą – p. Urszula Budnik i p. Halina Zydor ze Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”.

Pomocy przy organizacji przedsięwzięcia udzielili również uczniowie Zespołu Szkół: Bartosz Biliński, Bartosz Zurman, Tobiasz Biliński, Olimpia Sotek, Justyna Świnoga, Nadia Ficner.

W poniedziałek pełnoletni mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogli wziąć udział w bezpłatnym badaniu spirometrycznym oraz RTG płuc. Badania realizował Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Przed akcją – w miejscowych szkołach – ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Kolory życia”. Celem konkursu było promowanie zdrowego trybu życia, uświadomienie sytuacji i zachowań zagrażających zdrowiu i życiu, rozwijanie wyobraźni, wzbudzenie refleksji w zakresie odpowiedzialności za siebie i innych. Do konkursu zgłoszono 139 prac.
Oceny prac dokonała Komisja w składzie:
– Katarzyna Waśko – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.,
– Halina Wydryszek-Janas – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.,
– Aneta Sudnik-Masłowska – pedagog Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.,
– Krystyna Kulska – prezes Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”.
Przy ocenie prac brano pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, zgodność z tematem, estetykę wykonania i oryginalność.
Wyniki konkursu:
1. w kategorii: klasy I-V
I miejsce – Zofia Stankiewicz – kl. 5
II miejsce – Zuzanna Sikora – kl. 5
III miejsce – Wiktoria Borkowska – kl. 2
I wyróżnienie – Mateusz Kołodziejski – kl. 5
II wyróżnienie – Natalia Woźniak – kl. 5
III wyróżnienie – Milan Bołądź – kl. 2
IV wyróżnienie – Bartosz Bździel – kl. 2
2. w kategorii: klasy VI-VIII
I miejsce – Joanna Stańkowska – kl. 7
II miejsce – Joanna Berg – kl. 6
III miejsce – Oliwia Protasik – kl. 6
3. w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe
I miejsce – Aleksandra Baranowska – kl. 2 Technikum
II miejsce – Mateusz Wasilewski – kl. 1 Liceum Ogólnokształcące
Podczas akcji laureatom konkursu wręczono nagrody, których fundatorem była Gmina Krzyż Wlkp. oraz Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”.

Kolejną atrakcją był konkurs dla dorosłych „Rodzaje badań profilaktycznych”. Do konkursu przystąpiło 8 osób. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, składający się z 13 pytań o badania profilaktyczne. Fundatorem nagród był Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Laureaci konkursu: p. Halina Wydryszek-Janas, p. Agata Bućkowska, p. Marta Maciejewska, p. Anna Graś, p. Mariola Konarzewska.

Akcję patronatem objęli: Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego, Wójt Gminy Drawsko oraz Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Gminy Krzyż Wlkp. i Gminy Drawsko w ramach zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. VII edycja akcji została również ujęta w „Programie Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2019r.” Wszystkie badania i porady specjalistów były bezpłatne.

Dane statystyczne – udział mieszkańców w poszczególnych badaniach:
– badanie mammograficzne – 27 kobiet,
– badanie PSA – 33 mężczyzn,
– badanie na krew utajoną w kale – 29 osób,
– pomiar poziomu glukozy we krwi – 80 osób,
– badanie słuchu – 40 osób,
– spirometria – 83 osoby,
– RTG płuc – 84 osoby,
– badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu – 20 osób.
Celem przedsięwzięcia było propagowanie profilaktyki, jako skutecznej metody zapobiegania wszelkim chorobom. Zamierzeniem organizatorów było upowszechnienie wiedzy na temat potrzeby regularnych badań profilaktycznych, zwiększenie świadomości zdrowotnej poprzez edukację zdrowotną oraz zwiększenie dostępności do porady specjalistycznej i badań profilaktycznych.

Szczególne podziękowania organizatorki kierują do wszystkich, którzy zechcieli zaprezentować się na stoiskach, do Dyrekcji, pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp., członkiń Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki” – za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia oraz do tych, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo zorganizowaną akcję:
– Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego
– Wójt Gminy Drawsko
– Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
– Pan Sebastian Czapski
– Państwo Edyta i Krzysztof Przyłuccy,
– Pani Edyta Pierzchała
– Pani Anna Graś
– Pan Tomasz Skrzypiec
– Państwo Marzena i Jacek Bućkowscy
– Pani Edyta Poznaniak-Helak
– Apteka „Panaceum”.