PKP ENERGETYKA KOLEJOWA toruje drogę do zdobycia atrakcyjnej pracy!

Kolejne spotkanie z PKP Energetyka Kolejowa – tym razem na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu – jest kontynuacją intensywnej współpracy pomiędzy naszą szkoła (Klasa Patronacka 2SPE) a firmą patronacką, a gościli u nas: pan Artur Boberski Kierownik Rejonu Serwisowego, pan Rafał Pyrek Z- ca Kierownika Rejonu Serwisowego oraz pani Jolanta Antonow HR Biznes Partner.

Tematem spotkania było przedstawienie możliwości zdobycia atrakcyjnego stanowiska pracy w PGE Energetyka Kolejowa, a dedykowane było ono przede wszystkim tegorocznym absolwentom. Do tej grupy należą technicy elektrycy, którzy uczestniczyli w projekcie Akademia Kształcenia Zawodowego, dzięki czemu zostali wyposażeni w szereg kompetencji zawodowych, zdobytych podczas kursów takich jak: uprawnienia elektryczne, eksploatacja i dozór, Auto CAD, pomiary elektryczne, kurs na wózek widłowy i wielu innych. Posiadają oni również doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas płatnych staży w lokalnych firmach. O taką właśnie młodzież, mogącą się pochwalić wysokimi kompetencjami zawodowymi już na starcie – zaczynają toczyć bój okoliczne firmy – podkreśla wicedyrektor Sylwia Brączkowska, inicjatorka projektu Akademia Kształcenia Zawodowego oraz Projektu Klasy Patronackie.