Harmonogram na Rok szkolny 2019/2020

 

HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

EGZAMINY ZAWODOWE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Wyszczególnienia

 

Termin Uwagi
 

SESJA STYCZEŃ – LUTY 2020

Złożenie przez uczniów deklaracji na sesję styczeń – luty 2018

E.24 – klasa 4te („d”) – t. elektrycy

M.44 – klasa 4te („dk”) – t. mechanicy

A.29 – klasa 4sph („d) – t. spedytorzy

A.22 – klasa 4te („dk”) – t. handlowcy

 

Osoby, które chcą poprawić wcześniejsze egzaminy.

 

 do 09.09.2019 r.
Przekazanie zdającym harmonogramów egzaminu.

 

listopad – grudzień
2019 r.
Dokładne terminy egzaminów zostaną przekazane zdającym
w harmonogramach.
Część pisemna egzaminu dla wszystkich kwalifikacji

 

10.01.2019 r.
Część praktyczna egzaminu dla modelu „d”

 

A.29 i E.24

09.01.2020 r.

 

Część praktyczna egzaminu dla modelu „dk”

 

A.22  11-13.01.2020 r.

M.44  14-17.01.2020 r.

 

Część praktyczna dla uczniów poprawiających wcześniejsze egzaminy

 

Właściwe wg kwalifikacji
Ogłoszenie wyników 20.03.2020 r. Osobiście w sekretariacie szkoły.

Wyniki dostępne również
w serwisie internetowym OKE Poznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2020

Złożenie przez uczniów deklaracji na sesję styczeń – luty 2017

EE.05. – klasa 3A,3B („w”) –
t. elektrycy

MG.20 – – klasa 3A,3B („w”) –
t. mechanicy

A.18. – sprzedawcy z kl. 3bf („w”)

 

Osoby, które chcą poprawić wcześniejsze egzaminy.

 

do 22.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadków osób, którzy nie zdadzą egzaminów w sesji styczeń-luty 2020 do 27.03.2020 r.

Przekazanie zdającym harmonogramów egzaminu.

 

kwiecień – maj 2020 r. Dokładne terminy egzaminów zostaną przekazane zdającym
w harmonogramach.
Część pisemna egzaminu dla wszystkich kwalifikacji

 

22.06.2020 r.
Część praktyczna egzaminu dla modelu „w”

 

EE.05 i MG.20

od 27.06.2020 r.
do 09.07.2020 r.

 

A.18 od 27.06.2020 r.
do 09.07.2020 r.

 

Część praktyczna dla uczniów poprawiających wcześniejsze egzaminy

 

Właściwe wg kwalifikacji
Ogłoszenie wyników 28.08.2020 r. Osobiście w sekretariacie szkoły.

Wyniki dostępne również w serwisie internetowym OKE Poznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMINY CZELADNICZE

organizowane przez WIT Poznań oraz IRiP Gorzów Wlkp.

 

Wyszczególnienia

 

Termin Uwagi
Uczniowie klasy 3f kształcący się
w zawodach innych niż sprzedawca
i kucharz.
 

 

Składanie dokumentów za pośrednictwem pracodawców w Izbie

 

Terminy egzaminów ustalają Izby

 

 

 

 

 

 

 

do 15.07.2020 r.

 

 

 

 

1)      Egzamin czeladniczy składa się z części teoretycznej (test i odpowiedź ustna) oraz z części praktycznej.

2)      Zagadnienia na egzamin czeladniczy dostępne są na stronie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej (http://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html)
lub Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców
w Gorzowie Wlkp.
(http://www.irgorzow.pl/egzaminy/egzaminy-na-tytul-czeladnika/pytania-egzaminacyjne-egzamin-czeladniczy/).

3)      Zostanie przeprowadzony egzamin próbny pisemny w szkole we współpracy z WIR Poznań w okresie luty- marzec 2018 r.