Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec – lipiec 2020

UWAGA!

 

Zdający w dniu egzaminu stawia się w miejscu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem (plac szkolny). Wejścia na sale egzaminacyjne będą się odbywały według określonego harmonogramu.

Każdy zdający otrzymał informację o godzinie swojego wejścia w harmonogramie indywidualnym przesłanym na jego szkolny adres e-mail. Proszę o potwierdzenie otrzymania mailem zwrotnym.

Każdy zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym atramentem oraz wskazane przybory/materiały.

Szkoła nie zapewnia ze względów bezpieczeństwa kalkulatorów, długopisów i innych przyborów.

 

CZĘŚĆ PISEMNA – dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przybory (długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty) oraz materiały zabezpieczające (maseczka i rękawiczki jednorazowe)

FORMUŁA 2017

23.06.2020r. godz. 10.00MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzie (technik mechanik – kl. 3A i 3B) – sala 22

23.06.2020r. godz. 10.00MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzie (ślusarz – kl.3bf) – sala 27

23.06.2020r. godz. 10.00AU.20. Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca – kl.3bf) – sala 27

23.06.2020r. godz. 12.00EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (technik elektryk – kl. 3A i 3B) – sala 22

23.06.2020r. godz. 12.00EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (elektryk – kl. 3A i 3B) – sala 27

FORMUŁA 2012

23.06.2020r. godz. 12.00A.29. Obsługa klientów i kontrahentów (technik spedytor – absolwenci) – sala 1

23.06.2020r. godz. 14.00E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (technik elektryk – absolwenci) – sala 1

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – dokument tożsamości ze zdjęciem, przybory/ materiały dopuszczone dla danej kwalifikacji oraz materiały zabezpieczające (maseczka i rękawiczki jednorazowe)

FORMUŁA 2017

27.06.2019 r. godz. 8.00 – MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzie (technik mechanik – 3 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem) w Czarnkowie w Centrum Kształcenia zawodowego (ul. Chodzieska 29, Czarnków)

 

27.06.2019 r. godz. 12.00 – MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzie (technik mechanik – 3 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem) w Czarnkowie w Centrum Kształcenia zawodowego (ul. Chodzieska 29, Czarnków)

 

27.06.2019 r. godz. 8.00 – MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzie (technik mechanik – 2 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem) w Czarnkowie w Centrum Kształcenia zawodowego (ul. Chodzieska 29, Czarnków)

 

28.06.2019 r. godz. 8.00 – MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzie (ślusarz BSI – 2 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem) w Czarnkowie w Centrum Kształcenia zawodowego (ul. Chodzieska 29, Czarnków)

 

29.06.2019 r. godz. 9.00 – EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (technik elektryk) – 4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

29.06.2019 r. godz. 15.00 – EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (technik elektryk) – 4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

30.06.2019 r. godz. 9.00 – EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (technik elektryk) – 4 osoby z Czarnkowa (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

30.06.2019 r. godz. 15.00 – EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (technik elektryk) – 1 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

30.06.2019 r. godz. 15.00 – EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (elektryk – BSI) – 1 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

03.07.2019 r. godz. 12.00 – AU.20. Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca – BSI) – 5 osoby (kalkulator prosty, fartuch ochronny, długopis z czarnym tuszem dokument tożsamości ze zdjęciem) w ZS im. Józefa Nojego w Czarnkowie (ul. Chodzieska 29, Czarnków)

FORMUŁA 2012

 22.06.2020 r. godz. 9.00A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu – sala 1 (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka, dokument tożsamości ze zdjęciem) – 1 osoba (absolwent)

22.06.2020 r. godz. 9.00E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– sala 1 (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, dokument tożsamości ze zdjęciem) – 8 osób (absolwenci)

22.06.2020 r. godz. 13.00A.29. Obsługa klientów i kontrahentów – sala 1 (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka, dokument tożsamości ze zdjęciem) – 2 osoby (absolwenci)