Semestr IV

Praca semestralna z geografii

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, semestr IV

Izabela Hellak

Temat 1.  Zasoby naturalne Ziemi, ich lokalizacja i znaczenie dla przemysłu.

Temat 2. Rozwój i znaczenie przemysłu wysokiej technologii na świecie.

Temat 3. Odnawialne źródła energii elektrycznej –moda czy konieczność?.

 

Praca semestralna z j. niemieckiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, semestr IV
Maria Skrzypiec

Termin oddania pracy: 29.03.2019r.

Piszesz blog, żeby przybliżyć młodzieży z zagranicy kulturę, zwyczaje i codzienne życie w Polsce. Napisz, jakie jest Twoje tradycyjne polskie menu. W wypowiedzi uwzględnij następujące informacje:

  • co jadasz i pijasz w ciągu dnia,
  • jaka jest Twoja ulubiona polska potrawa (uzasadnij swój wybór),
  • jaką polską potrawę potrafisz przygotować,
  • jaki jest przepis na jej zrobienie.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Pracę można oddać osobiście lub przesłać na adres e-mail: mariaskrzypiec@zs-krzyz.pl
Proszę, aby załącznik był nazwany imieniem i nazwiskiem słuchacza z dopiskiem LO4 np. Jan Kowalski – LO4

W programie Microsoft WORD niemieckie litery można znaleźć w zakładce wstawianie-symbol.