Zakończenie staży zawodowych w projekcie Erasmus+

W sobotę, 13 kwietnia, młodzież Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. wróciła z dwutygodniowych staży zawodowych z miejscowości Schkeuditz, gdzie kształciła się zawodowo i kulturowo w ramach programu Erasmus+, realizowanego od wielu lat w Zespole Szkół. Szkoła uczestniczy bowiem już od czerwca 2017 w kolejnym projekcie pt. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS”, którego inicjatorem i autorem jest wicedyrektor Zespołu Szkół, Pani Sylwia Brączkowska, natomiast koordynatorem projektu jest Pan Andrzej Mikołajczak. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu uczniów kształcących się w zawodzie elektryka, mechanika i spedytora oraz dopasowanie kwalifikacji tych osób do potrzeb rynku pracy. Organizacją partnerską w projekcie  jest firma Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH z Niemiec.

W wyjeździe uczestniczyło trzydziestu uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej technikum elektrycznego, mechanicznego i spedycyjnego. W ramach praktyk uczyli się jak korzystać ze współczesnych technologii wykonując swój przyszły zawód. Uczestniczyli również w specjalnie dla nich przygotowanym programie kulturowym, który obejmował wycieczki do Lipska, Drezna i Berlina. Nad rozwojem kompetencji kulturowych młodzieży czuwał ich opiekun, Pan Ryszard Szydełko, który po każdej z wycieczek przeprowadzał test obejmujący tematykę poznaną podczas wycieczek. Należy przyznać, że profesjonalne zaangażowanie naszej młodzieży w rywalizację przerosła nasze oczekiwania, zważywszy, że na końcu czekała ich nagroda finansowa.

Młodzież zakwaterowana była w specjalnym ośrodku szkoleniowym prowadzonym przez partnera szkoły w tym projekcie – firmę Vitalis mbH. Mieli na miejscu stołówkę i  klub,  gdzie mogli spędzać wolny czas pod okiem opiekunów oraz piękny teren dookoła. Po zakończeniu stażu zawodowego uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w stażach zawodowych i dodatkowo po przyjeździe do Polski otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, które będą im przydatne w przyszłości jako bilet do znalezienia lepszej pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Uczestnicy projektu zdobyli również wiedzę na temat organizacji i standardów pracy w firmach niemieckich.

Chociaż obecny projekt dobiega końca, to Zespół Szkół na tym nie poprzestaje. Pani Sylwia Brączkowska przygotowała i opracowała bowiem kolejny wniosek. Tym razem dwudziestu uczniów technikum będzie miało szanse wyjechać na trzy tygodnie do Rimini we Włoszech. Miejmy nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie na ten kolejny już projekt w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Jesteśmy jedną
z nielicznych szkół w naszej okolicy, która zapewnia takie możliwości swoim obecnym
i przyszłym uczniom.

Andrzej Mikołajczak

Projekt finansowany i realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu Erasmus+.