Zajęcia specjalistyczne w laboratorium w Pile dla spedytorów

Od 25 marca przez cały tydzień spedytorzy z klasy 4spe uczestniczyli w zajęciach specjalizacyjnych w nowoczesnym laboratorium w Pile. Zajęcia prowadzili pracownicy Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas Zawodowców BIS”.

Nasi uczniowie już kolejny rok biorą udział w bardzo ciekawych, kreatywnych zajęciach, które mają im pomóc podwyższyć umiejętności zawodowe.

Uczniowie wysoko oceniają tą formę zajęć. Wymaga od nich dużej kreatywności i wykorzystania w praktyce nabytej w szkole wiedzy w zawodzie technik spedytor. Mają możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu.

Na zajęciach panowała świetna atmosfera, co zawdzięczamy prowadzącym.