Zajęcia specjalistyczne w laboratorium w Pile dla spedytorów.

Od 7 do 11 października spedytorzy z klasy 4sph uczestniczyli w zajęciach specjalizacyjnych w nowoczesnym laboratorium w Pile. Zajęcia prowadzili pracownicy Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas Zawodowców BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA”.
Nasi uczniowie już kolejny rok brali udział w bardzo ciekawych, kreatywnych zajęciach, które mają im pomóc podwyższyć umiejętności zawodowe.
Uczniowie wysoko oceniają tą formę zajęć. Wymagana jest od nich duża kreatywność i wykorzystanie w praktyce nabytej w szkole wiedzy w zawodzie technik spedytor. Mają możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu.
Na zajęciach panowała świetna atmosfera, co zawdzięczamy prowadzącym.