Klasa patronacka Thule Group

W ramach patronatu Thule Group młodzież Zespołu Szkół nieustannie zdobywa doświadczenie zawodowe, które z pewnością umożliwi im w przyszłości lepszy start na rynku pracy.Tym razem klasa patronacka uczestniczyła w spotkaniach zorganizowanych przez Thule Group sp. z o.o. na terenie zakładu produkcyjnego w Hucie Szklanej.Grupa elektryków została zapoznana z modernizacją instalacji elektrycznych na instalacje z systemami automatyki. Uczniowie poznali etapy pracy wymaganej podczas takich zmian oraz sprawy budżetowe związane z tym związane. Omówiono wszystkie elementy automatyki, które możemy spotkać w naszych domach. Dyskutowano o plusach i minusach systemów przewodowych i bezprzewodowych, opisano moduły w przykładowych rozdzielnicach elektrycznych (a dokładniej – co odpowiada za poszczególne elementy). Przedstawiona została również opcja alternatywna, czyli zarządzanie inteligentnym budynkiem poprzez sterowniki PLC.Podczas spotkania był czas na pytania uczniów oraz dyskusje dotyczące wybranych kwestii. Grupa spedytorów natomiast poznała praktyczne aspekty pracy w zakładzie produkcyjnym obejmujące ogólnie pojętą intralogistykę.Intralogistyka to zgodnie z definicją część logistyki, która zajmuje się organizacją przepływu materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa – między innymi przesunięciami towarów w obrębie magazynu, kontrolą zapasów itp.Planowanie intralogistyki jest niezwykle precyzyjnym zadaniem, które ma na celu synchronizować procesy produkcyjne i magazynowe. Niezbędna jest zatem ścisła współpraca między różnymi działami, takimi jak: zaopatrzenie, sprzedaż, magazyn, produkcja itd., które mają wpływ na zarządzanie intralogistyką.Przedstawiona została organizacja pracy, począwszy od zaawizowania auta na rozładunek, sposób składowania materiału, bezpieczeństwo pracy w magazynie oraz , a kończąc na środkach transportu służących do pracy w transporcie wewnętrznym do zaopatrzenia produkcji.Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia: · obieg dokumentów· strefy magazynowe· organizacja pracy w magazynie· zasady BHP w pracy magazyniera· przygotowanie produktów pod załadunek i zabezpieczenia -· organizacja załadunku i rozładunku· zasady rozmieszczenia produktów w magazynie· oprogramowanie magazynowe· transport wewnętrzny· wyposażenie magazynu· oznaczenia ładunków, magazynu i pojazdów Praca w obszarze intralogistyki niesie za sobą szereg wyzwań i mnóstwo satysfakcji. Możemy brać udział we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu składowania materiału, transportu wewnętrznego i przyczyniać się do sprawnej realizacji produkcji, którą doceniają wszyscy klienci.Bardzo ważne jest, aby uczniowie klas patronackich rozpoczynający start w dorosłe życie, mogli świadomie zdecydować w jak ważnym procesie będą brać udział, podejmując pracę w Thule, w dziale intralogistyki! Podczas spotkania wyłoniono zwycięzców konkursu na pracę plastyczną/graficzną pt.: „Spedytor/elektryk przyszłości w Thule Group.” Konkurs, którego organizatorem była firma Thule Group, skierowany był do uczniów klas patronackich. Nasza młodzież nie zawiodła, prace okazały się bardzo pomysłowe i kreatywne.