Wpływ człowieka na bioróżnorodność

Dnia 5 czerwca 2018r. odbył się szkolny konkurs biologiczny „Wpływ człowieka na bioróżnorodność”. Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych. Do rywalizacji przystąpiło 14 osób. Celem konkursu było uwrażliwienie na kruche piękno i bogactwo otaczającego nas świata przyrody oraz uświadomienie uczniom ich wpływu na przyrodę i środowisko. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na 40 pytań, o różnym stopniu trudności. Ostatecznie I miejsce zajął Michał Czyżewski z kl. 1a, II miejsce – Łukasz Bartoszewicz z kl. 1a, III m

iejsce Miłosz Marek z kl. 1b. Gratulujemy!