VI Edycja Akcji Prozdrowotnej „Kocham Cię, Życie”

21 października 2018r. na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919              w Krzyżu Wlkp. zrealizowana została szósta edycja akcji prozdrowotnej „Kocham Cię, Życie’. Organizatorami byli: Zespół Szkół oraz Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”. Rolę gospodarzy akcji pełniły: Aneta Sudnik-Masłowska – pedagog szkolny oraz Urszula Budnik – wiceprezes Stowarzyszenia.

 

Tego dnia mieszkańcy miasta i gminy Krzyż Wlkp. oraz gmin ościennych mieli możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza propozycji. Zorganizowano szereg stoisk i atrakcji:

 • badanie krwi na PSA w ramach profilaktyki nowotworów prostaty – dla mężczyzn                 od 50 roku życia
 • badanie na krew utajoną w kale – dla kobiet i mężczyzn od 68 roku
 • badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69lat
 • instruktaż samobadania piersi
 • pokaz masażu limfatycznego
 • pomiar poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia
 • porady dietetyka (pomiary: masy mięśniowej, ilości wody w organizmie, tkanki tłuszczowej, BMI)
 • porady podologa
 • porady wizażystki
 • porady fryzjera
 • porady psychoonkologa
 • porady fizjoterapeuty
 • porady pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Pile
 • porady pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile
 • porady pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie (badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu)
 • stoiska z miodem, domowymi wypiekami, wyrobami gastronomicznymi, „rękodziełem jadalnym”
 • konkurs plastyczny dla dzieci „Jestem zdrowy/a”
 • konkurs dla dorosłych „Rodzaje badań profilaktycznych”,
 • konkurencje sportowe dla dzieci z nagrodami
 • kawiarenka z bezpłatną kawą i herbatą.

 

Podczas akcji ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Jestem zdrowy/a”. Celem konkursu było ukazanie wizerunku zdrowej osoby, zalet zdrowego stylu życia. Do konkursu zgłoszono 22 prace. Przy ocenie prac brano pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, zgodność z tematem, estetykę wykonania  i oryginalność. Fundatorem nagród był Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego.

 

Kolejną atrakcją był konkurs dla dorosłych „Rodzaje badań profilaktycznych”. Do konkursu zgłosiło się 7 osób. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, składający się z 11 pytań  o badania profilaktyczne. Fundatorem nagród był Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Nagrody pocieszenia w postaci bonów na bezpłatne badanie piersi (USG lub mammografia) ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile.

 

Podczas akcji przygotowane zostały konkurencje sportowe dla dzieci. Nagrody za aktywność fizyczną – ze względu na różny przedział wiekowy uczestników – wręczono 10 osobom, na zasadzie losowania. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Krzyża Wlkp. oraz Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”.

 

Akcję patronatem objęli: Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego, Wójt Gminy Drawsko        oraz Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Gminy Krzyż Wlkp. i Gminy Drawsko w ramach zadania publicznego z zakresu Ochrony
i Promocji Zdrowia. VI edycja akcji została również ujęta w „Programie Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2018r.” Wszystkie badania i porady specjalistów były bezpłatne.

 

Dane statystyczne – udział mieszkańców  w poszczególnych badaniach:

– badanie mammograficzne – 19 kobiet,

– badanie PSA – 24 mężczyzn,

– badanie na krew utajoną w kale – 18 osób,

– pomiar poziomu glukozy we krwi – 85 osób.

 

Celem przedsięwzięcia było propagowanie profilaktyki, jako skutecznej metody zapobiegania wszelkim chorobom. Zamierzeniem organizatorów było upowszechnienie wiedzy na temat potrzeby regularnych badań profilaktycznych, zwiększenie świadomości zdrowotnej poprzez edukację zdrowotną oraz zwiększenie dostępności do porady specjalistycznej i badań profilaktycznych.

Aneta Sudnik-Masłowska