Umowa patronacka między szkołą a firmą PKP Energetyka S.A.

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH & PKP ENERGETYKA S.A.

We wrześniu br. została podpisana umowa patronacka  między szkołą a firmą PKP Energetyka S.A.

Dnia  28 października 2021 r., w Zespole Szkół odbyło się pierwsze spotkanie elektryków z klasy 1SPE z przedstawicielami firmy PKP Energetyka S.A.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony firmy: Pani Luiza Paprota – Mikszo – HR Biznes Partner z Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pan Marek Szumlewicz – Dyrektor PKP Energetyka S. A. z Oddziału w Warszawie – Usługi Zakład Zachodni, Pan Piotr Niedzwiedzki – Dyrektor PKP Energetyka Obsługa Obszar Serwisowy Północny, Pan Jan Mumot – Dyrektor PKP Energetyka S.A.  Oddział Dystrybucja, Pan Artur Boberski – Kierownik PKP Energetyka Obsługa Obszar Serwisowy Północny, Rejon Serwisowy Krzyż Wielkopolski, oraz Pan Rafał Grzewka – Kierownik PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Zachodni, Sekcja Zasilania elektroenergetycznego w Krzyżu Wielkopolskim oraz dyrekcja szkoły.

Uczniowie mogli spotkać się z kadrą menedżerską swojej firmy patronackiej i poznać zasady funkcjonowania spółki. Warto zaznaczyć, że rozpoczynająca się współpraca będzie korzystna dla obydwu stron – uczniowie zyskają doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy, a PKP Energetyka pokaże realne warunki pracy i możliwości rozwoju w firmie dla osób o poszukiwanych umiejętnościach, które będą mogły w przyszłości zasilić jej szeregi.

W ramach umowy patronackiej szkoła otrzymała od PKP Energetyka S. A. wsparcie w formie doposażenia pracowni elektrycznej w sprzęt komputerowy, spółka również  wsparła szkołę finansowo w konkursowym projekcie proekologicznym z obszaru elektrycznego. Dodatkowo uczniowie w najbliższym czasie będą mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych, szkoleniach i wykładach prowadzonych przez pracowników firmy.

Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół a firmą PKP Energetyka  jest oparte na realnym działaniu i wsparciu uczniów szkoły, co podkreśla inicjator przedsięwzięcia, Pani Sylwia Brączkowska – wicedyrektor szkoły. Kreatywność, komunikatywność i zaangażowanie ze strony kadry kierowniczej oraz pracowników firmy, widoczne podczas pierwszego spotkania z uczniami, już dziś wróżą wielki sukces wspólnego przedsięwzięcia. Widać również, że sami  uczniowie  dostrzegają i doceniają zaangażowanie PKP Energetyka. Ze spotkania wyszli zadowoleni i pod wielkim wrażeniem kompetencji i jednocześnie przyjaznej atmosfery oraz otwartości kadry menedżerskiej na młodych ludzi.