Uczniowie ponownie wyjeżdżają do Włoch!

Erasmus+: Uczniowie Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. ponownie wyjeżdżają do Włoch!

W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim realizowany jest  kolejny już z rzędu projekt w ramach programu Erasmus+. Jego punktem kulminacyjnym jest zawsze wyjazd na staże zagraniczne.

Projekt pod nazwą “Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” , którego inicjatorem i pomysłodawcą jest wicedyrektor szkoły Sylwia Brączkowska, a koordynatorem Andrzej Mikołajczak, jest w tym roku wyjątkowy, ponieważ po raz drugi w tym samym roku szkolnym wyjeżdżamy do Rimini we Włoszech.

 Uczestnicy projektu to grupa licząca 20 osób i są w niej uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich technikum: 13 spedytorów i 4 elektryków i 3 ekonomistów. Młodzież wyjechała na trzy tygodnie pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół, realizacja stażów odbywa się w terminie od 10 maja do 28 maja. Wyjazd został starannie zaplanowany i przygotowany, uczestnicy mają zapewnione pełne ubezpieczenie, transport, wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu oraz zorganizowany program kulturowy w postaci m.in. wycieczki do Wenecji. Co więcej, wszyscy uczestnicy otrzymali na wyjazd kieszonkowe w walucie euro.

Podczas pobytu we Włoszech młodzież będzie zdobywać doświadczenie zawodowe pod okiem włoskich instruktorów, wobec czego znajomość języka angielskiego jest jak najbardziej wskazana, jest to również świetna okazja aby te umiejętności kształcić i sprawdzić samego siebie. Po odbyciu praktyk młodzież otrzyma certyfikaty o odbyciu stażu zawodowego, a w Polsce w późniejszym czasie również certyfikaty Europass Mobilność, będące dla nich biletem do dobrej pracy w przyszłości.

Wszystkim naszym uczniom oraz ich opiekunom życzymy wszystkiego dobrego i bezpiecznego powrotu do domu.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ Andrzej Mikołajczak