Tym możemy się pochwalić!

Wiadomo, że współcześnie umiejętność posługiwania się technologią IT jest równoznaczna z „być albo nie być” na rynku pracy. W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich doskonale to rozumiemy, dlatego od lat inwestujemy w sprzęt komputerowy. Jednak czym nasza szkoła różni się od innych okolicznych szkół?

Dobre planowanie oraz udział w licznych projektach unijnych sprawiły, że obecnie mamy ponad 100 laptopów, 45 tabletów oraz tablice multimedialne.

Szkolna aula została wyposażona w sprzęt do telekonferencji. W pracowni ekonomicznej i pracowni spedycyjno – handlowej uczniowie mogą pracować na 53 nowoczesnych laptopach, na których zainstalowany jest w pakiet programów InsERT (Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikator GT, Rachmistrz); w gabinecie spedycyjnym uczniowie planują trasy za pomocą komputerów z dostępem do giełdy transportowej oraz map multimedialnych, a w pracowni mechanicznej młodzi technicy tworzą projekty urządzeń za pomocą programu AutoCad, zainstalowanego na 10 wysokiej klasy laptopach, o parametrach umożliwiających płynną obsługę tego rozbudowanego programu graficznego.

Ponadto nasi patroni i sponsorzy regularnie doposażają pracownie zawodowe w pomoce dydaktyczne, tak więc ich wyposażenie w pełni odpowiada nowoczesnym standardom. Również organ prowadzący wsparł szkołę zakupem projektorów i ekranów, dzięki czemu obecnie każda klasa w szkole jest wyposażona w laptop i sprzęt multimedialny.

Zakończyliśmy też modernizację bazy szkoły – wyremontowany został korytarz w pierwszym wejściu oraz ostatnia klasa, która wymagała odświeżenia.

Zespół Szkół od lat idzie z duchem czasu, dbając nie tylko o sprzęt w szkole, ale o potrzeby ucznia, stwarzając kierunki nauki odpowiadające bieżącym potrzebom lokalnego i krajowego rynku pracy. Jednak pamiętajmy, aby być dobrze przygotowanym i aby profesjonalnie wykonywać swój „fach”, przyszły pracownik musi posiadać do tego odpowiedniej klasy sprzęt. Taki sprzęt nasi i potencjalni przyszli uczniowie zawsze znajdą w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich.