Tuż przed maturą … a już na studiach!

Nasi elektrycy i mechanicy, którzy właśnie wrócili z zagranicy, gdzie doskonalili praktyczną naukę zawodu w ramach projektu Erasmus+, mieli dziś okazję poszerzyć swoje kompetencje teoretyczne o wiedzę na poziomie uniwersyteckim.
Dzięki wparciu firmy patronackiej, udali się do Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie uczestniczyli w cyklu wykładów uniwersyteckich, prowadzonych przez pracowników naukowych tej uczelni.
Przysłuchując się treściom poszczególnych wystąpień, mogli skonfrontować swoją wiedzę nie tylko z umiejętnościami zaprzyjaźnionego z nimi Arana, instruktora ze Schkeuditz, ale też z kompetencjami polskich elit naukowych. Niektóre z nich, mimo że poruszały tematykę specjalistyczną, zostały przedstawione w sposób jasny nawet dla laików. Jedne dotyczyły procesów mechanicznych (Szlifowanie stopów metali lekkich), inne zjawisk elektrycznych, jeszcze inne, poruszające tematykę modernizacji, napraw i usuwania awarii, wiązały naszą wiedzę z energetyką.
Co ciekawe, okazuje się, że w nauce przydaje się nie tylko wąska ściśle specjalistyczna wiedza – w jednym z wykładów (Innowacyjne systemy sterowania urządzeń dźwigowych) wykazano, że wiedza z obszaru mechaniki koresponduje z humanistyczną tematyką komunikacji społecznej, neurologii oraz neurochirurgii. A gdyby tak trzeba było dzielić się tą wiedzą na kolejnym Erasmusie, znajomość języków obcych też się przyda.
A zatem – wracamy do szkoły i bierzemy się do nauki … po długim weekendzie, oczywiście!