Tematy Prac LO Grupa R. Szydełko

TEMATY PRACY SEMESTRALNEJ DLA LO5 Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

Praca semestralna z j. niemieckiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, semestr V
Maria Skrzypiec

Termin oddania pracy upływa: 30.11.2018r.

Wróciłeś/-aś właśnie z rodzinnych wakacji. W liście do kolegi/koleżanki z Niemiec:
● napisz, z kim spędziłeś/-aś wakacje,
● gdzie spędziłeś/-aś wakacje,
● opisz, co robiliście,
● opisz swoje wrażenia ze wspólnego wyjazdu.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Pracę można oddać osobiście lub przesłać na adres e-mail: mariaskrzypiec@zs-krzyz.pl

Proszę, aby załącznik był nazwany imieniem i nazwiskiem słuchacza z dopiskiem LO5 np. Jan Kowalski – LO5

W programie Microsoft WORD niemieckie litery można znaleźć w zakładce wstawianie-symbol.